Děkujeme, že jste zavítali na naše internetové stránky. Zabýváme se daňovým poradenstvím. Podnikání přináší celou řadu rizik a úskalí. Jedním z nejvýznamnějších jsou nepochybně daňová rizika a zejména prakticky kontinuálně se měnící legislativní prostředí, což je pro právní systém České republiky typické. Podcenění daňových otázek může vést nejen k tomu, že klient bude daňově zatížen výrazně více, než by musel být, ale může nastat i opačný případ. Uložení zákonných sankcí za zajištěná pochybení může v některých případech vést až k ekonomické likvidaci klienta.

Pokud se domníváte, že daňový poradce je člověk, který vymýšlí různé daňové podvody, je Vaše další setrvání na těchto internetových stránkách zcela zbytečné. Naopak – daňový poradce hledá cestu. Hledá cestu k nalezení hranice, kterou by neměl podnikatel s dlouhodobým konceptem překročit. Vyvíjí úsilí k tomu, aby byla na straně klienta minimalizována rizika. Je klientovým partnerem. Hledá lepší řešení. A když už dojde k tomu, že se finanční úřad o klienta začne opravdu zajímat, je to právě daňový poradce, který klientovi pomůže se s těmito záležitostmi vypořádat. Stojí na jeho straně. Právě pocit, že klient není nucen tlaku státního orgánu čelit sám, je v praxi obvykle neocenitelný.

V případě daňového poradce by kvalita poskytovaných služeb měla vycházet převážně z precizní znalosti právních předpisů, které se týkají daňové problematiky. Navíc daňový poradce za svoje poskytované služby nese plnou odpovědnost, což je také upraveno příslušnými oborovými právními předpisy (zejména zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky). Z tohoto důvodu je také odpovídajícím způsobem pojištěn proti odpovědnosti za škodu, kterou by svým nesprávným jednáním mohl způsobit klientovi.

Navíc daňový poradce obvykle zastupuje více klientů z různých oblastí. Tato skutečnost mu poskytuje určitý nadhled. Dokáže se tak na klienta dívat odlišnýma očima. Může identifikovat problém, který klient v důsledku profesionální slepoty již není schopen vidět. Může se stát, že existující problém má řešení, které již jiný subjekt uvedl úspěšně do praxe. Tak může klienta významně obohatit.

Při naší práci vždy klademe důraz na to, aby byl klient spokojen a aby byly maximálně naplněny jeho představy. U každého klienta používáme osobní přístup, který zohledňuje jeho specifika. Zastupujeme jak ryze české podnikatelské subjekty, tak i společnosti, které jsou součástmi nadnárodních koncernů. Zastupujeme jak výrobce průmyslových výrobků, tak i dovozce zboží do České republiky, velkoobchody, zdravotnické subjekty nebo nemovitostní společnosti. V oblasti fyzických osob se zaměřujeme také na oblast poskytovatelů právních služeb a zdaňování zahraničních fyzických osob působících na území České republiky v managementu českých firem. Stavíme na dlouhodobé spolupráci a vzájemné důvěře, kterou považujeme za základ úspěšné a dlouhodobé spolupráce.